Lisame veel 1000 kosmoseprügi objekti: neid on juba üle 19 500

Jaanuaris 2018 tiirlesid Maa ümber 18 835 kosmoseprügi objekti, mis on peaaegu tuhat rohkem kui 2016. aastal. Orbital Remains Programmi NASA büroo andmetel, mida on ajakohastatud 30. juuni 2019 seisuga, Nüüd on neid 19 524, veel tuhat veel.

Kosmos on kõige suurema hulga prügi poolest endiselt Venemaa, kus on kokku 6589 objekti. ESA ja Jaapan on ainsad, kes pole viimase kolme kuu jooksul kosmoseprügi tekitanud.

Kosmosepraht

NASA kosmosejäätmete kontrolli eest vastutav programm on USA kosmoseseirevõrk (SSN) ja selle põhieesmärk on avastada, kontrollida, kataloogida ja tuvastada neid inimese loodud objekte, mis tiirlevad ümber Maa. Ka sja selle ülesandeks on ennustada, millal ja kuhu objekt Maale tagasi langeb.

Kui Venemaa jõuab üle selle, mis toodab rohkem kosmoseprügi, siis tuleb USA, kus orbiidil on 6581 prahti (pärast viimast analüüsi on seda veel 39). Selles riigis tekkinud kildude arv on viimastel aastatel siiski kasvanud kiiremini kui endises NSV Liidus, erinevus nende kahe vahel on vähem ja vähem.

Kolmandal kohal on Hiina, mille orbiidil on 4044 jäätmeid (4001 kuni 1. aprillini). Jaapan 290 objekti. India, 254. Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) on endiselt kõige vähem kosmoseobjekte, kus seda on 145.