Bosoni W massi mõõdetakse tänu suurele hadronite põrkele

Mõõdetud väärtus 80370 +/- 19 MeV, mis on kooskõlas standardmudeli ennustamisega, mõõdab bosoni W alust. Väärtus, mis on saadud tänu CERN-i paigaldatud suure hadronite põrkeseadmega (LHC) tehtud mõõtmistele.

Bosoni W massi täpsel mõõtmisel on väga oluline teada, kas peaksime avama uue füüsikamudeli, kuna vähimgi kõrvalekalle standardmudeli ennustustest muudaks praeguse mudeli kehtetuks.

Massi W mõõtmine on LHC-s eriti keeruline, võrreldes varasemate põrkujatega, tulenevalt suurest interaktsioonide arvust ühe tala ületamise kohta.

Boson W avastati 1983. aastal CERNi (Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni) SPS-i kokkupõrkes ja see tõi 1984. aastal välja Nobeli füüsikaauhinna. Bosonid W ja Z on nõrga tuuma interaktsiooni vahendavad osakesed, mis on üks Looduse neli põhilist koosmõju.