Kas hasartmängud on geenides?

Patoloogilist hasartmängu võib pidada kliiniliseks häireks ja oluliseks rahvatervise probleemiks. Uuringu kohaselt Iowa ülikooli UI USA-s, patoloogilised mängijad on sageli sama pere liikmed, oskus luua geneetiline seos.

Sisse Ameerika Ühendriigid probleem ulatub 0,1–1,5 protsendini täiskasvanud elanikkonnast. Patoloogiline mäng toimub kiiremini kui muud vaimsed ja psühhiaatrilised häired.

Aastal läbi viidud uuringu kohaselt KÜ arstiteaduskond Carver Selles osales 186 vabatahtlikku, 95 patoloogilist mängijat ja 91 kontrolltöötajat. Mänguprobleemide esinemise tõenäosus on nende mängija perekonna liikmetel kaheksa korda suurem.

Samuti näitas uuring, et katsealuste perekonnad, keda mõjutavad mängust tulenevad häiredneil on kõrgem depressioon, suurem bipolaarne häire, sotsiaalne ärevushäire, ainete tarvitamise häired, posttraumaatiline stressihäire ja antisotsiaalne isiksusehäire.

Töö kinnitas, et sellised meeleoluhäired nagu depressioon, bipolaarsed häired ja ainete kuritarvitamine on hasartmänguprobleemidega isikutel tavalised, kuid osa probleemist on tingitud aluseks olev bioloogiline eelsoodumus.